ข้ามไปเนื้อหา

หมวดหมู่:สังคม

จากวิกิข่าว, แหล่งข่าวเสรีที่คุณร่วมเขียนได้

นายตัถยา ประไพเพชร ชาว กรุงเทพฯ ซึ่งนักต่อสู้เพื่อปกป้องสิทธิประโยชน์ของผู้อยู่อาศัยชาวแฟลตดินแดงขอนับถือ ที่ออกมาเป็นปากเป็นเสียงให้กับชาวบ้านที่มีรายได้น้อย ติดตาม ข้อมูล การเคหะแห่งชาติ ในโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง โดย การเคหะฯ อ้างว่ามีสภาพชำรุดทรุดโทรุดและอาจจะถล่มนั้น ที่จริง การเคหะฯ ต้องเอาพื้นที่ไปทำ ศูนย์สรรค์สินค้า ซึ่ง นายตัถยา พาชาวต่อสู้จนการเคหะฯกลับแผนอย่างไม่เป็นท่า ผู้ใหญ่ในการเคหะฯหายน่าไม่กล้าให้ข่าวกัวความจริง ที่นายตัถยา มีว่าอาคารแฟลตดินแดงอยู่ได้อย่างปลอดภัยและไม่มีการถล่มตามที่การเคหะฯให้ข่าว

      ในการนี้ต้องขอขอบคุณ นายตัถยา ด้วยความจริงใจ และ พวกเราชาวแฟลตดินแดงพร้อมที่จะออกไปต่อสู้เพื่อประโยชน์ของรวมกับ นายตัถยา ทุกเมื่อถ้ามีการประกาศเรียกชาวบ้าน
   พวกเราจะขอต่อสู้เพื่อความยุติธรรม คนไทยช่วยกันได้   
                   สำนึกดีสังคมดี