รัฐบาลอนุมัติ 863 ล้าน ล้าง-เปลี่ยนไต นำร่อง 20 จังหวัด 1 มกราคมปีหน้า

จากวิกิข่าว, แหล่งข่าวเสรีที่คุณร่วมเขียนได้

31 ตุลาคม พ.ศ. 2550 

30 ตุลาคม - พ.อ.ประชาสัณฑ์ ชนะสงคราม ผู้ช่วยโฆษกสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบให้ขยายสิทธิประโยชน์ผู้ป่วยไตวายระยะสุดท้ายในระบบบัตรทอง มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2551 เป็นต้นไป

ทั้งนี้ สิทธิประโยชน์จะคุ้มครองการผ่าตัดปลูกถ่ายไตในกรณีที่ได้รับบริจาค และการล้างไตผ่านช่องท้องอย่างต่อเนื่อง (CAPD) ทั้งผู้ป่วยรายเก่าและรายใหม่ ซึ่งจะเริ่มให้บริการในจังหวัดที่มีความพร้อม 20 จังหวัด และจะขยายให้ครบทุกจังหวัดภายใน 1 ปี

สำหรับจังหวัดที่สมัครเข้าร่วมโครงการแล้ว เช่น กรุงเทพฯ เชียงใหม่ ลำปาง พิษณุโลก ขอนแก่น อุบลราชธานี สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช และสงขลา เป็นต้น

ส่วนงบประมาณตั้งไว้ที่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ในระยะ 10 ปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2551-2561 แบบพัฒนาขึ้นไป โดยปีแรก 863 ล้านบาท ปีที่สอง 2,466 ล้านบาท จนกระทั่งปี พ.ศ. 2560 จำนวน 17,236 ล้านบาท

ปัจจุบันทั่วประเทศมีผู้ป่วยไตวายระยะสุดท้ายประมาณ 15,000 ราย ในจำนวนนี้มีผู้ป่วยที่จำเป็นต้องได้รับการรักษา 6,000-7,000 ราย

แหล่งที่มา