ข้ามไปเนื้อหา

วิกิข่าว:ความช่วยเหลือ

จากวิกิข่าว, แหล่งข่าวเสรีที่คุณร่วมเขียนได้

วิกิข่าว เป็นเว็บรายงานข่าวเสรี ที่ร่วมกันเขียนและแก้ไขโดยผู้อ่าน หัวข้อด้านล่างนี้เป็นแนวทางและคำแนะนำเกี่ยวกับการอ่าน เขียน และมีส่วนร่วมกับเว็บไซต์นี้

วิธีการอ่านและเขียนวิกิข่าว

  • วิกิข่าวเก็บข้อมูลในลักษณะเป็นหน้าๆ โดยแต่ละหน้าเชื่อมโยงกันด้วย ลิงก์ โดยมีการขีดเส้นใต้ไว้ ลิงก์สีน้ำเงินแสดงถึงบทความมีการเขียนไว้แล้ว สามารถกดเข้าไปดูแล้วอ่านต่อได้ ขณะที่ลิงก์สีแดงแสดงถึงบทความที่ยังไม่มีการเขียน เมื่อกดเข้าไปจะไม่มีบทความ โดยอาจจะข้ามลิงก์สีแดงถ้าต้องการอ่าน หรือกดเข้าไปเขียนเพิ่มเติม ถ้าต้องการเขียนเพิ่มเติมบทความให้สมบูรณ์
  • วิธีการเขียน ดูที่เมนูด้านขวามือ

ถามคำถาม

ส่วนประกอบของวิกิข่าว

    
บทความหลัก คู่มือในการเขียน
นโยบาย
นโยบาย
อะไรที่ไม่ใช่วิกิข่าว
คู่มือพื้นฐาน
การแก้ไขหน้า
หลักการตั้งชื่อหัวข้อข่าว
การสร้างหน้าเปลี่ยนทาง
การจัดหน้า
การตั้งชื่อ
การอัพโหลดภาพ
การใส่ภาพ
การสร้างตาราง
การจัดหมวดหมู่
อธิบาย
การแก้ไขเล็กน้อย
คำอธิบายอย่างย่อ
อ้างอิง
สีที่ใช้ในเว็บ
ถอดเสียงภาษาอังกฤษเป็นไทย
ถอดอักษรไทยเป็นโรมัน
ศัพท์บัญญัติ
พจนานุกรม
แม่แบบ
แม่แบบ
แม่แบบแสดงข้อความ
แม่แบบเชื่อมโยงหัวข้อ
วิธีการสร้างแม่แบบ