วิกิข่าว:แม่แบบของบทความที่มีปัญหา

จากวิกิข่าว, แหล่งข่าวเสรีที่คุณร่วมเขียนได้
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

บทความที่ถูกเผยแพร่ถูกตรวจสอบโดยผู้เขียน และถูกอ่านโดยผู้เข้าชมคนอื่น ถ้าคุณเห็นจุดที่เป็นปัญหาบนบทความนั้น ๆ คุณสามารถใส่ป้ายเตือนที่ด้านบนของบทความเพื่ออธิบายปัญหานั้น ๆ และโปรดใส่ข้อความอธิบายไว้ที่หน้าอภิปรายของแต่ละบทความด้วย โดยอธิบายถึงจุดที่เป็นปัญหาในบทความนั้น ๆ และเป็นเหตุให้คุณต้องใส่ป้าบเตือน เพื่อที่ผู้แก้ไขท่านอื่นจะได้รู้ว่าจุดใดคือจุดที่เป็นปัญหา ป้ายเตือนต่าง ๆ มีดังนี้:

ป้ายเตือน ตัวอย่าง ใช้เมื่อ
{{กำลังแก้ไข}} ใช้ในการบ่งบอกว่าบทความที่คุณกำลังเขียนอยู่นั้นยังคงเขียนไม่เสร็จ ถ้าคุณอยากให้ผู้อื่นรู้ แม่แบบนี้ช่วยลดปัญหาการแก้ไขชนกันที่อาจเกิดขึ้นได้

จำไว้ว่าคุณต้องย้ายป้ายเตือนออกเมื่อคุณสร้างบทความเสร็จสมบูรณ์แล้ว

{{ไม่มีที่มา}}
เตือน บทความนี้ไม่มีแหล่งอ้างอิงที่เพียงพอ และอาจมี ข้อมูลที่มิอาจยืนยันได้ โปรดช่วยปรับปรุงบทความนี้โดยใส่แหล่งอ้างอิงหรือลบเนื้อหาที่ไม่สามารถหาแหล่งอ้างอิงได้
บทความไม่มีที่มาหรือที่อ้างอิงที่สมบูรณ์ หรือประกอบด้วยเนื้อหาที่ไม่สามารถหาแหล่งอ้างอิงได้
{{สั้นมาก}}
Tools clipart.png
บทความนี้มีเนื้อหาสั้นมาก
โปรดช่วยแก้ไข เมื่อบทความนี้พร้อมเผยแพร่ ให้
เปลี่ยนป้ายจาก{{สั้นมาก}} เป็น {{เผยแพร่}} ถ้าไม่มีการพัฒนาบทความต่อ มันจะถูกลบภายใน 3 วัน
บทความมีขนาดสั้นมากและไม่มีความจำเป็นเพียงพอที่จะเผยแพร่ในรูปแบบปัจจุบัน
{{ไม่เป็นกลาง}}
เตือน บทความนี้ไม่ได้รับการยอมรับเกี่ยวกับความเป็นกลาง
คุณคิดว่าบทความที่มีปัญหามีความไม่เป็นกลางหรือมีนัยว่าไม่เป็นกลาง หรือนำเสนอโดยมองจากมุมเดียวจากการโต้แย้งที่เกิดขึ้นในข่าว
{{ข่าวลวง}}
เตือน บทความนี้อยู่ในระหว่างการอภิปรายว่าบทความนี้มี ไม่มีมูลความจริงหรือไม่ถูกต้อง
จากการตรวจสอบความจริงพบว่าบทความนั้นไม่มีมูลความจริง หรือไม่ถูกต้อง
{{ไม่สมบูรณ์}}
คุณรู้สึกว่าบทความน่าจะมีข้อมูลมากกว่านี้ และช่วยเพิ่มเวลาก่อนที่ข้อมูลจะถูกเผยแพร่
{{ปรับปรุง|เหตุผล}}
Caution บทความนี้ถูกเสนอให้มีการ ปรับปรุงแก้ไข, นั่นคือ ผู้แก้ไขผู้หนึ่งพิจารณาว่าบทความไม่สามารถเผยแพร่ได้ในรูปแบบปัจจุบัน เหตุผลที่อ้างมาคือ: "เหตุผล"
บทความเขียนได้แย่ ต้องการการปรับปรุง การจัดหน้า หรือเบี่ยงเบนออกนอกกฎแนวทางของบทความ
{{ร้องขอลบ}}
เตือน หน้านี้มีการร้องขอให้มีการลบ โปรดดูข้อมูลที่ วิกิข่าว:ร้องขอให้ลบ สำหรับข้อเท็จจริงและการอภิปราย
เนื้อหาออกนอกนโยบายและแนวทาง/แนวทางการลบ และไม่สมควรอยู่บนวิกิข่าว โปรดจำไว้ว่าต้องใส่รายชื่อบทความนี้ในหน้าร้องขอให้ลบเสมอ
{{ไม่ใช่ข่าว}}
เตือน เหตุผลที่สร้างบทความนี้ คือเป็นข่าว แต่รูปแบบการนำเสนอของบทความถูกโต้แย้ง โปรดช่วยลงมติโต้แย้งหรือสนับสนุนที่หน้าอภิปราย, หรือบทความอาจมีการเสนอชื่อเพื่อย้ายไป วิกิพีเดีย โครงการพี่น้องอื่น ๆ หรือเสนอชื่อลบต่อไป
เนื้อหาออกนอกนโยบายและแนวทาง/แนวทางการลบ และไม่สมควรอยู่บนวิกิข่าว โปรดจำไว้ว่าต้องใส่รายชื่อบทความนี้ในหน้าร้องขอให้ลบเสมอ
{{ลบเพราะ|เหตุผล}}
บทความนี้ ถูกพิจารณาให้มีการลบ โดยขึ้นอยู่กับแนวทางการลบอย่างรวดเร็ว เหตุผลที่แจ้งลบคือ: เหตุผล
บทความที่เป็นการทดลองแก้ไขอย่างเด่นชัด, ก่อกวน ฯลฯ
{{ละเมิดลิขสิทธิ์|url=ใส่ที่อยู่เว็บ}}     ดู Template:ละเมิดลิขสิทธิ์ สำหรับรูปแบบของแม่แบบ บทความมีเนื้อหาที่อาจละเมิดลิขสิทธิ์

ดูเพิ่ม