“ในหลวง” ถวายพระพร “กษัตริย์ภูฏาน”-“เจ้าชายจิกมี” เสด็จฯ “งานพืชสวนโลก”

จากวิกิข่าว, แหล่งข่าวเสรีที่คุณร่วมเขียนได้

12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549 

สมเด็จพระราชาธิบดี จิกมี ชิงเย วังชุก แห่ง ราชอาณาจักรภูฏาน

“ในหลวง” ทรงมี พระราชสาส์น ถวายพระพร “กษัตริย์ภูฏาน” เนื่องใน วันคล้ายวันพระราชสมภพ ส่วน “เจ้าชายจิกมี” เสด็จฯ เยือนไทย 23-26 พฤศจิกายน นี้ กำหนดการ ทอดพระเนตร งานพืชสวนโลก ที่เชียงใหม่ ก่อนเสด็จฯ รับปริญญากิตติมศักดิ์ ที่ มหาวิทยาลัยรังสิต ก่อนเสด็จฯ กลับภูฏาน

เนื่องด้วย วันที่ 11 พฤศจิกายน ตรงกับ วันคล้ายวันพระราชสมภพ ของ สมเด็จพระราชาธิบดี จิกมี ชิงเย วังชุก แห่งราชอาณาจักรภูฏาน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ได้ทรงมี ข้อความพระราชสาส์น ถวายพระพรชัยมงคล ไปยังสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งราชอาณาจักรภูฏาน ดังนี้

ฝ่าพระบาท
ในโอกาส วันคล้ายวันพระราชสมภพ ของ ฝ่าพระบาท หม่อมฉัน ขอถวายพระพรชัยมงคล และ ความปรารถนาดีอย่างจริงใจ มา เพื่อ ฝ่าพระบาท และ พระราชวงศ์ ทรงพระเกษมสำราญ และ มีพระพลานามัยสมบูรณ์ ทั้งเพื่อความเจริญก้าวหน้า และ ความรุ่งเรืองไพบูลย์ ของ ประเทศ และ ประชาชน ชาวภูฏาน หม่อมฉัน เชื่อมั่นว่า มิตรภาพ และ ความร่วมมือ ระหว่างประเทศ และ ประชาชน ของเราทั้งสอง จะเพิ่มพูนยิ่งขึ้น ต่อไป ในภายภาคหน้า
(พระปรมาภิไธย)
ภูมิพลอดุลยเดช ปร.


ขณะเดียวกัน เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน นายพินิจ กอศรีพร รองเลขาธิการ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยว่า ขณะนี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้รับแจ้งจากทาง สถานเอกอัครราชทูตภูฏาน ประจำประเทศไทย อย่างเป็นทางการ ในวันนี้ (10 พฤศจิกายน) ว่า มกุฎราชกุมาร จิกมี เคเซอร์ นัมเกล วังชุก แห่ง ราชอาณาจักรภูฏาน ทรงตอบรับ คำกราบบังคมทูลเชิญ ของ พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์ นายกรัฐมนตรี ตามที่ได้มี หนังสือกราบบังคมทูลเชิญ เสด็จฯ ทอดพระเนตร งานมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติฯ ราชพฤกษ์ 2549 ที่ ตำบลแม่เหียะ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อสร้าง ความสัมพันธ์อันดี ระหว่าง ประเทศไทย และ ประเทศภูฎาน

ทั้งนี้ มกุฏราชกุมาร จิกมีฯ จะมี กำหนดการ เสด็จฯ เยือน ประเทศไทย ใน วันที่ 23 พฤศจิกายน นี้ และจะ เสด็จฯ ทอดพระเนตร งานฯ ราชพฤกษ์ 2549 ที่ เชียงใหม่ ใน วันที่ 24 พฤศจิกายน จากนั้น จะเสด็จฯ กลับ กรุงเทพมหานคร ในเย็นวันเดียวกัน และ เสด็จฯ กลับ ประเทศภูฎาน ใน วันที่ 26 พฤศจิกายน สำหรับ การเสด็จฯ ครั้งนี้ จะทรงแวะ ทอดพระเนตร สวนประจำประเทศภูฎาน ที่มีขนาดพื้นที่ ประมาณ 500 ตารางเมตร เป็นอันดับแรก จากนั้น จึงจะเสด็จฯ ทอดพระเนตร ส่วนอื่นๆ ของงาน ทั้งนี้ กระทรวงการต่างประเทศ จะเป็น ผู้ดูแลงานรับเสด็จฯ ครั้งนี้

ด้าน นายสมเกียรติ รุ่งเรืองวิริยะ ผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยรังสิต เปิดเผยว่า ในปีนี้ สภามหาวิทยาลัยรังสิต มีมติเป็นเอกฉันท์ ทูลเกล้าฯ ถวาย ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชา ปรัชญา การเมือง และ เศรษฐศาสตร์ แด่ มกุฎราชกุมาร จิกมีฯ โดยทางมหาวิทยาลัย ได้เล็งเห็นถึง พระอัจฉริยภาพ ในด้านแนวคิด ยุทธศาสตร์การบริหาร และ การพัฒนาประเทศ เพื่อยกระดับ คุณภาพชีวิตของประชาชน

ทางมหาวิทยาลัย ได้ประสานงาน การทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาบัตร แด่พระองค์ โดยผ่านทาง สถานทูตภูฏาน ประจำประเทศไทย หลังจากนั้น ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยรังสิต ได้เดินทางไปยัง ราชอาณาจักรภูฏาน เพื่อกราบบังคมทูลเชิญ มกุฎราชกุมาร จิกมีฯ ซึ่งพระองค์ ตอบรับที่จะเสด็จฯ ครั้งนี้

สำหรับ พิธีประสาทปริญญา ของ มหาวิทยาลัยรังสิต ประจำปีการศึกษา 2548 จะจัดขึ้น ใน วันอาทิตย์ที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549 ณ มหาวิทยาลัยรังสิต

นายอานันท์ หาญพาณิชย์พันธ์ ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายกิจการนักศึกษา ในฐานะ ผู้ดูแลการจัดทำหนังสืออนุสรณ์ กล่าวว่า ทางมหาวิทยาลัย เตรียมการจัดทำ หนังสือที่ระลึก สำหรับบัณฑิต จำนวน 3,000 เล่ม ซึ่งมีเนื้อหา เกี่ยวกับ ประเทศภูฎาน พระประวัติ ของ มกุฎราชกุมาร จิกมีฯ และ ข้อมูลพื้นฐาน เกี่ยวกับ มหาวิทยาลัย เพื่อเป็น การสานสัมพันธภาพ ระหว่าง มหาวิทยาลัย กับ ประเทศภูฎาน

ทั้งนี้ ทางมหาวิทยาลัย ยังได้ประพันธ์เพลง “Precious Prince Of Hearts” เพื่อ น้อมเกล้าฯ ถวาย มกุฎราชกุมาร จิกมีฯ ซึ่ง บทเพลงดังกล่าว จะขับร้องในพิธี และ จะบันทึกเป็น แผ่นซีดี สอดภายใน หนังสือที่แจกให้บัณฑิต ด้วย โดยมี คุณพิศมัย จันทวิมล ประพันธ์คำร้อง ส่วน ดร.เด่น อยู่ประเสริฐ และ อ.นพ ประทีปะเสน ประพันธ์ทำนอง

นางนันทนา กุญชร ณ อยุธยา ในฐานะ ผู้รับผิดชอบ การถวายการต้อนรับ กล่าวว่า ในวันงาน มกุฎราชกุมาร จิกมีฯ จะได้ พระราชทานปาฐกถา แก่ บัณฑิต ประมาณ 30 นาที ภายหลังพิธี จะได้จัดถวายเลี้ยง พระกระยาหารค่ำ โดยจะเน้น อาหารไทย และ อาหารทะเล ที่ทรงโปรด ณ โรงแรมรอยัล ออร์คิด เชอราตัน พร้อมกันนี้ ยังได้จัดให้มี การแสดง ของ นักศึกษา วิทยาลัยดนตรี มหาวิทยาลัยรังสิต และ กรมศิลปากร เพื่อเป็นเกียรติแด่พระองค์ท่าน ในโอกาสนี้ด้วย

สำหรับ โรงแรมที่ประทับ เป็นโรงแรมเดียวกัน กับที่ พระองค์เคยเสด็จฯ ประทับ เมื่อครั้งทรงร่วมงาน ฉลองสิริราชสมบัติ ครบ 60 ปี เมื่อกลางปี

ส่วนเรื่อง การอารักขาความปลอดภัย ขบวนเสด็จฯ นั้น ทางมหาวิทยาลัย ได้เตรียม แผนการรักษาความปลอดภัย อย่างดีที่สุด โดยประสานงานกับ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และ จังหวัดปทุมธานี

“ส่วน ประชาชน ที่เฝ้าฯ รับเสด็จ และ มาร่วมงาน ทางมหาวิทยาลัย จะจัดสถานที่ ในบริเวณ สนามฟุตบอลมหาวิทยาลัย ในการรับเสด็จฯ เมื่อพระองค์เสด็จฯ ถึง จะทรงประทับรถกอล์ฟ ไปยัง อาคารนันทนาการ ซึ่งจะมี การถ่ายทอดสด ทาง U-Channel ของ มหาวิทยาลัย เพื่อให้ ประชาชน ที่เฝ้ารับเสด็จฯ ได้ติดตามชมอย่างทั่วถึง ทั้งนี้ ทางมหาวิทยาลัย รู้สึกปลื้มปีติอย่างยิ่ง ที่ทรงพระกรุณา โปรดเกล้าฯ เข้าร่วมพิธีครั้งนี้” นางนันทนา กล่าว

แหล่งที่มา