ในหลวงโปรดเกล้าฯ พระราชกฤษฎีกากำหนดวันเลือกตั้งแล้ว

จากวิกิข่าว, แหล่งข่าวเสรีที่คุณร่วมเขียนได้

19 ตุลาคม พ.ศ. 2550 

นายสุรชัย ภู่ประเสริฐ เลขาธิการคณะรัฐมนตรี เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 18 ต.ค.ที่ผ่านมา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงลงพระปรมาภิไธย ในพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการเลือกตั้งทั่วไป พ.ศ.2550 แล้ว โดยสำนักราชเลขาธิการได้เชิญคืนมายังสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีแล้ว ทั้งนี้กำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เป็นการเลือกตั้งทั่วไปในวันที่ 23 ธันวาคม 2550

เมื่อถามว่าทางสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี จะนำพระราชกฤษฎีกา (พ.ร.ฎ.) กำหนดวันเลือกตั้งประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาเมื่อใด เพราะก่อนหน้านี้ในการประชุม คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 16 ต.ค.ที่ผ่านมา ก็มีการระบุว่าจะนำลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาได้ในวันที่ 24 ต.ค. และจะมีผลบังคับใช้ได้ในวันที่ 25 ต.ค.นั้น เลขาธิการคณะรัฐมนตรี กล่าวว่า คงจะนำ พ.ร.ฎ.ดังกล่าวประกาศในราชกิจจานุเบกษาเพื่อมีผลบังคับใช้ได้ไม่ช้าไปกว่านั้น ในระหว่างนี้กำลังอยู่ระหว่างการประสาน เตรียมการเพื่อดำเนินการ

(คัดลอกจากกรมประชาสัมพันธ์)

แหล่งที่มา