ในหลวงโปรดเกล้าฯ กฎหมายลูก 3 ฉบับ

จากวิกิข่าว, แหล่งข่าวเสรีที่คุณร่วมเขียนได้
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

วันที่ 6 ตุลาคม 2550 นายสุรชัย ภู่ประเสริฐ เลขาธิการคณะรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงลงประปรมาภิไธยโปรดเกล้าฯ พระราชทาน พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการเลือกตั้ง (กกต.) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง และ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส.และการได้มาซึ่ง ส.ว. ตามที่คณะรัฐมนตรีได้ทูลเกล้าฯ ถวายไปก่อนหน้านี้ โดยมี พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์ นายกรัฐมนตรี เป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ

ซึ่งกฎหมายทั้ง 3 ฉบับนี้เป็นพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญปี 2550 โดยสำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี จะนำไปประกาศในราชกิจจานุเบกษา ในวันที่ 7 ตุลาคม 2550 โดยจะมีผลบังคับใช้ในวันถัดไป

แหล่งข่าว

หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ฉบับวันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2550, หน้า 10

ดูประกอบ