โครงการ TEP และ TEPE รับสมัครนักศึกษารอบที่ 2

จากวิกิข่าว, แหล่งข่าวเสรีที่คุณร่วมเขียนได้
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

พร้อมข่าวดีมีทุนการศึกษาให้สำหรับนักเรียนที่มีผลการศึกษายอดเยี่ยม

โครงการหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตสองสถาบัน (TEP) และ โครงการหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตภาคภาษาอังกฤษ แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (TEPE) คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต กำหนดรับสมัครนักศึกษาใหม่เข้าศึกษาประจำปีการศึกษา 2551 สำหรับผู้มีผลการเรียนดีเยี่ยม โดยเปิดรับสมัครรอบที่สองในระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน - 20 ธันวาคม 2550 และสอบสัมภาษณ์วันที่ 21 ธันวาคม 2550

ทั้งนี้ โครงการ TEPE มีทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่มีการศึกษายอดเยี่ยม จำนวน 10 ทุน ซึ่งสามารถแจ้งความจำนงได้ที่โครงการฯ เพื่อจัดสอบคัดเลือก โดยผู้สมัครสอบจะต้องสอบผ่านข้อเขียน และการสัมภาษณ์ ข้อมูลเพิ่มเติม โทรศัพท์ 0-2564-3001-9 ต่อ 3196, 3027-8 หรือ 0-2564-3018 โทรสาร 0-2986-9545 เว็บไซต์ : http://www.tep.engr.tu.ac.th อีเมลล์ : tep_info@engr.tu.ac.th


โครงการหลักสูตร TEP เป็นหลักสูตรการศึกษาโครงการแรกในประเทศไทยที่นักศึกษาเมื่อจบหลักสูตรนี้จะได้รับปริญญาตรีสองใบคือจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และมหาวิทยาลัยในความร่วมมือ ได้แก่ มหาวิทยาลัยแห่งน้อตติ้งแฮม ประเทศอังกฤษ หรือ มหาวิทยาลัยแห่งนิวเซาท์เวลล์ ประเทศออสเตรเลีย ซึ่งเป็นสองมหาวิทยาลัยความร่วมมือที่มีชื่อเสียงในด้านการเรียนการสอนและการทำวิจัยงานด้านวิศวกรรม ส่วน โครงการหลักสูตร TEPE เป็นหลักสูตรการเรียนการสอนด้วยภาษาอังกฤษ ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ตลอด 4 ปี ซึ่งนักศึกษาจะมีโอกาสไปฝึกอบรมงาน ในโครงการแลกเปลี่ยนกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศด้วย


รายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ: ทีมประชาสัมพันธ์โครงการฯ คุณณัฐกานต์ ศรีสุทัศน์ คุณสุภิลักษณ์ อิสระนรารักษ์ Professional Media Business Co., Ltd. Tel: 662-934 6718 # 16 Fax: 662-934 6720 Mobile: 085-812-9393,081-836 1807