ข้ามไปเนื้อหา

แม่แบบ:Delete

จากวิกิข่าว, แหล่งข่าวเสรีที่คุณร่วมเขียนได้
ลบ
ลบ
หน้านี้ถูกแจ้งให้ลบ เนื่องจาก : ไม่ได้ระบุเหตุผล

ถ้าหน้านี้ไม่ควรถูกลบหากพิจารณาแล้ว ให้นำป้ายนี้ออก แต่กรุณาอย่านำป้ายนี้ออกหากเป็นหน้าที่คุณสร้างเอง

ผู้ดูแลระบบควรตระหนักในการตรวจสอบปูมการลบ หน้าที่โยงมา และประวัติก่อนทำการลบหน้าที่ถูกแจ้งมา