แม่แบบ:แหล่งที่มา

จากวิกิข่าว, แหล่งข่าวเสรีที่คุณร่วมเขียนได้

{{{ผู้เขียน}}} "[{{{url}}} {{{ชื่อ}}}]". [[w:{{{เผยแพร่}}}|{{{เผยแพร่}}}]], {{{วันที่}}}