แบงค์แห่ออกตั๋วแลกเงิน หลังระดมเงินฝากวูบ

จากวิกิข่าว, แหล่งข่าวเสรีที่คุณร่วมเขียนได้
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

25 ตุลาคม พ.ศ. 2550 

รายงานข่าวจากธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผยในรายงานแนวโน้มเงินเฟ้อเดือนตุลาคม พ.ศ. 2550 ว่า เงินฝากของภาคสถาบันการเงิน ขยายตัวในอัตราที่ชะลอลงอย่างต่อเนื่อง โดยเดือนสิงหาคม ขยายตัวเพียงร้อยละ 2.15 เมื่อ เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ส่วนหนึ่งมาจาก อัตราดอกเบี้ยเงินฝากเป็นขาลง

ขณะเดียวกันธนาคารพาณิชย์ก็หันไประดมทุนโดยการออกตราสารหนี้ประเภทตั๋วแลกเงิน แทนการระดมเงินฝากมากขึ้น ซึ่งประเด็นนี้ก็เป็นประเด็นสำคัญที่ทำให้เงินฝากชะลอตัวมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549 นอกจากนี้ยังเผชิญปัจจัยชั่วคราว จากการที่ภาครัฐได้ถอนเงินงบประมาณที่นำมาฝากไว้กับธนาคารพาณิชย์ช่วงก่อนหน้านี้ เพื่อรอการเบิกจ่ายด้วย

แหล่งที่มา