แนวโน้ม แบตเตอรี่ ยางรถยนตร์ ขึ้นราคาหลังปีใหม่

จากวิกิข่าว, แหล่งข่าวเสรีที่คุณร่วมเขียนได้
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550 

นายยรรยง พวงรัตน์ อธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่าที่ประชุมได้พิจารณาเกี่ยวกับสถานการวัตถุดิบ อาทิ ยางรถยนตร์ที่มียางพาราและคาร์บอนแม็ก เป็นวัตถุดิบหลักและแบตเตอรี่ที่ใช้ตะกั่วเป็นวัตถุดิบหลัก ซึ่งหมวดสินค้าทั้ง 2 ชนิดมีราคาสูงและมีแนวโน้มเพิ่มสูงต่อเนื่อง ซึ่งในวันนี้ผู้ประกอบการสินค้าทั้ง 2 ชนิด ได้เสนอขอปรับขึ้นราคาสินค้า

แต่อย่างไรก็ตาม เห็นว่าสินค้าทั้ง 2 ชนิดได้รับผลประโยชน์จากอัตราแลกเปลี่ยนแล้ว ดังนั้นจึงให้ผู้ประกอบการไปจัดทำรายละเอียดข้อเสนอการปรับขึ้นราคามาอีกครั้ และเห็นว่าการขึ้นราคาสินค้าทั้ง 2 ชนิดควรเป็นหลังช่วงปีใหม่

แหล่งที่มา