แถลงการณ์สำนักพระราชวัง (สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอฯ) ฉบับที่ 9 (2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550)

จากวิกิข่าว, แหล่งข่าวเสรีที่คุณร่วมเขียนได้

2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550 

สำนักพระราชวังออกแถลงการณ์ เกี่ยวกับพระอาการประชวร ของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยานิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครรินทร์ ฉบับที่ 9 ความว่า

คณะแพทย์ผู้ถวายการรักษาสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ รายงานว่า ทรงรู้พระองค์ดีขึ้น เสวยพระกระยาหารเพิ่มขึ้นเล็กน้อย ความดันพระโลหิตปกติ คณะแพทย์ถวายการบริหารพระวรกายตามแบบแผนกายภาพบำบัด และยังคงถวายการรักษาตามแนวทางเดิมต่อไป

จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
สำนักพระราชวัง
2 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2550

แหล่งที่มา