ข้ามไปเนื้อหา

แถลงการณ์สำนักพระราชวัง (สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอฯ) ฉบับที่ 8 (1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550)

จากวิกิข่าว, แหล่งข่าวเสรีที่คุณร่วมเขียนได้

1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550 

สำนักพระราชวังออกแถลงการณ์ เกี่ยวกับพระอาการประชวร ของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยานิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครรินทร์ ฉบับที่ 8 ความว่า

พระอาการโดยทั่วไปคงที่ เริ่มเสวยพระกระยาหารได้บ้าง คณะแพทย์จะยังคงถวายอาหารเสริมทางหลอดพระโลหิตร่วมกับพระโอสถรักษา และถวายการรักษาทางกายภาพบำบัดต่อไป จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
สำนักพระราชวัง
1 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2550

แหล่งที่มา