ข้ามไปเนื้อหา

แถลงการณ์สำนักพระราชวัง (สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอฯ) ฉบับที่ 6 (30 ตุลาคม พ.ศ. 2550)

จากวิกิข่าว, แหล่งข่าวเสรีที่คุณร่วมเขียนได้

30 ตุลาคม พ.ศ. 2550 

สำนักพระราชวังออกแถลงการณ์ เกี่ยวกับพระอาการประชวร ของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยานิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครรินทร์ ฉบับที่ 6 ความว่า

วันนี้ คณะแพทย์ผู้ถวายการรักษา สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ รายงานว่า พระอาการทั่วไปคงเดิม ความดันพระโลหิตอยู่ในเกณฑ์ปกติ คณะแพทย์ได้ถวายพระโอสถรักษา กายภาพบำบัด และเฝ้าติดตามพระอาการอย่างใกล้ชิดต่อไป

จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
สำนักพระราชวัง
30 ตุลาคม พุทธศักราช 2550

แหล่งที่มา