แถลงการณ์สำนักพระราชวัง (สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอฯ) ฉบับที่ 4 (28 ตุลาคม พ.ศ. 2550)

จากวิกิข่าว, แหล่งข่าวเสรีที่คุณร่วมเขียนได้

28 ตุลาคม พ.ศ. 2550 

สำนักพระราชวังออกแถลงการณ์ เกี่ยวกับพระอาการประชวร ของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยานิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครรินทร์ ฉบับที่ 4 ความว่า

วันนี้ คณะแพทย์ผู้ถวายการรักษาสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ รายงานว่า ทรงเคลื่อนไหวพระหัตถ์และพระกรขวาได้มากขึ้น ทรงขยับพระเพลาข้างขวาได้บ้าง ทรงรู้พระองค์ดีขึ้นและทรงบริหารพระวรกายตามแบบกายภาพบำบัดได้ดี ในการถวายตรวจพระสมองติดตามผลการรักษาด้วยคลื่นแม่เหล็ก พบว่า มีพระอาการสมองบวมบ้างเล็กน้อย คณะแพทย์คงถวายการรักษาทางพระโอสถทางกายภาพบำบัดและเฝ้าติดตามพระอาการอย่างใกล้ชิดต่อไป

จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
สำนักพระราชวัง
28 ตุลาคม พุทธศักราช 2550

แหล่งที่มา