ข้ามไปเนื้อหา

แถลงการณ์สำนักพระราชวัง (สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอฯ) ฉบับที่ 3 (27 ตุลาคม พ.ศ. 2550)

จากวิกิข่าว, แหล่งข่าวเสรีที่คุณร่วมเขียนได้

27 ตุลาคม พ.ศ. 2550 

17.35 น. - สำนักพระราชวังออกแถลงการณ์ เกี่ยวกับพระอาการประชวร ของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยานิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครรินทร์ ฉบับที่ 3 ความว่า

วันนี้ คณะแพทย์ผู้ถวายการรักษาสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ รายงานว่า สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ มีพระอาการดีขึ้น พระวรกายด้านขวาที่อ่อนแรง เริ่มมีพละกำลังเพิ่มขึ้น ทรงขยับพระหัตถ์ และพระกรขวาได้บ้าง ไม่มีพระอาการไข้ ความดันพระโลหิตอยูในเกณฑ์ปรกติ คณะแพทย์ฯ เริ่มถวายการรักษาทางกายภาพบำบัดในวันนี้ร่วมกับการถวายพระโอสถรักษา และเฝ้าติดตามพระอาการอย่างใกล้ชิดต่อไป

จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
สำนักพระราชวัง
27 ตุลาคม พุทธศักราช 2550

แหล่งที่มา