ข้ามไปเนื้อหา

แถลงการณ์สำนักพระราชวัง (สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอฯ) ฉบับที่ 2 (26 ตุลาคม พ.ศ. 2550)

จากวิกิข่าว, แหล่งข่าวเสรีที่คุณร่วมเขียนได้

26 ตุลาคม พ.ศ. 2550 

สำนักพระราชวังออกแถลงการณ์ เกี่ยวกับพระอาการประชวร ของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยานิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครรินทร์ ฉบับที่ 2 ความว่า

วันนี้คณะแพทย์ ผู้ถวายการรักษาสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ รายงานว่า สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ทรงรู้พระองค์ พระวรกายด้านขวายังคงอ่อนแรง ทรงเคลื่อนไหว พระวรกายด้านซ้ายได้ตามพระประสงค์ คณะแพทย์ฯ จะถวายพระโอสถรักษาต่อเนื่อง และเฝ้าติดตามพระอาการอย่างใกล้ชิดต่อไป

อนึ่ง สำนักพระราชวังขอแจ้งให้ทราบ คณะแพทย์ฯได้รายงานเพิ่มเติมว่า มะเร็งที่ตรวจพบในช่องพระนาภี เป็นชนิดเดียวกับพระถัน ที่ทรงเคยได้รับการถวายตรวจรักษา เมื่อ 10 ปีก่อน ระหว่างช่วงเวลาหลังการถวายรักษาดังกล่าว ทรงมีพระสุขภาพดี ในการถวายตรวจติดตามพระสุขภาพ ได้ตรวจพบมะเร็งเกิดขึ้นใหม่ เมื่อ 2 ปีก่อน ซึ่งคณะแพทย์ได้ถวายการตรวจรักษาอย่างต่อเนื่องตลอดมา

จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
สำนักพระราชวัง
26 ตุลาคม พุทธศักราช 2550

แหล่งที่มา