ข้ามไปเนื้อหา

แถลงการณ์สำนักพระราชวัง (สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอฯ) ฉบับที่ 11 (4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550)

จากวิกิข่าว, แหล่งข่าวเสรีที่คุณร่วมเขียนได้

4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550 

สำนักพระราชวังออกแถลงการณ์ เกี่ยวกับพระอาการประชวร ของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยานิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครรินทร์ ฉบับที่ 11 ความว่า

วันนี้ คณะแพทย์ผู้ถวายการรักษาสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ รายงานว่า พระอาการโดยทั่วไปคงที่ คณะแพทย์ฯ ได้ขอพระราชทานให้เปลี่ยนพระอิริยาบถเป็นท่าประทับ(นั่ง) บนพระแท่น(เตียง) ให้นานขึ้น และได้ถวายพระโอสถรักษา อาหารเสริมทางหลอดพระโลหิต และกายภาพบำบัดต่อไป

จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
สำนักพระราชวัง
4 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2550

แหล่งที่มา