ข้ามไปเนื้อหา

แถลงการณ์สำนักพระราชวัง (สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอฯ) ฉบับที่ 10 (3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550)

จากวิกิข่าว, แหล่งข่าวเสรีที่คุณร่วมเขียนได้

3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550 

สำนักพระราชวังออกแถลงการณ์ เกี่ยวกับพระอาการประชวร ของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยานิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครรินทร์ ฉบับที่ 10 ความว่า

วันนี้ คณะแพทย์ผู้ถวายการรักษาสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ รายงานว่า เริ่มรับสั่งได้ชัดเจนขึ้น ทรงเคลื่อนไหวพระหัตถ์ขวาได้ดีขึ้น คณะแพทย์ฯ ได้ถวายการรักษาทางกายภาพบำบัด และอาหารเสริมทางหลอดพระโลหิตเพิ่มขึ้น

จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
สำนักพระราชวัง
3 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2550

แหล่งที่มา