แถลงการณ์สำนักพระราชวัง ฉบับที่ 9 (21 ตุลาคม พ.ศ. 2550)

จากวิกิข่าว, แหล่งข่าวเสรีที่คุณร่วมเขียนได้

21 ตุลาคม พ.ศ. 2550 

18.25 น - สำนักพระราชวังออกแถลงการณ์ฉบับที่ 9 ความว่า

วันนี้ คณะแพทย์ผู้ถวายการรักษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้รายงานว่า พระอาการโดยทั่วไปดีขึ้น เป็นที่น่าพอใจของคณะแพทย์ฯ เสวยพระกระยาหารได้มากขึ้น

จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
สำนักพระราชวัง
21 ตุลาคม พุทธศักราช 2550

แหล่งที่มา