ข้ามไปเนื้อหา

แถลงการณ์สำนักพระราชวัง ฉบับที่ 6 (18 ตุลาคม พ.ศ. 2550)

จากวิกิข่าว, แหล่งข่าวเสรีที่คุณร่วมเขียนได้

18 ตุลาคม พ.ศ. 2550 

18.00 น - สำนักพระราชวังออกแถลงการณ์ฉบับที่ 6 ความว่า

วันนี้ คณะแพทย์ผู้ถวายการรักษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้รายงานพระอาการของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวว่า ทรงยืนได้เป็นระยะเวลานานขึ้น ด้วยการใช้เครื่องช่วยพยุง พระอาการไข้ลดลง จนเป็นปรกติแล้ว พระอาการอักเสบของพระอันตะ (ลำไส้ใหญ่) ดีขึ้น พระอาการบาดเจ็บเหนือบั้นพระองค์ด้านขวาทุเลาลง และทรงเปลี่ยนพระราชอิริยาบถในท่าต่างๆ ได้คล่องขึ้น

จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
สำนักพระราชวัง
18 ตุลาคม พุทธศักราช 2550

แหล่งที่มา