ข้ามไปเนื้อหา

แถลงการณ์สำนักพระราชวัง ฉบับที่ 4 (16 ตุลาคม พ.ศ. 2550)

จากวิกิข่าว, แหล่งข่าวเสรีที่คุณร่วมเขียนได้

16 ตุลาคม พ.ศ. 2550 

โรงพยาบาลศิริราช 18.20 น - สำนักพระราชวังออกแถลงการณ์ฉบับที่ 4 ความว่า

คณะแพทย์ผู้ถวายการรักษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้ถวายตรวจพระโลหิตในวันนี้ ปรากฏผลเป็นที่น่าพอใจ และได้รายงานผลการเฝ้าสังเกตติดตามพระอาการ ว่า พระอาการทั่วไปยังคงเหมือนเมื่อวานนี้ อนึ่ง คณะแพทย์ผู้ถวายการรักษาฯ ได้ขอพระราชทานให้ทรงเปลี่ยนพระราชอิริยาบถบ่อยขึ้น เพื่อช่วยให้พระกล้ามเนื้อแข็งแรง

จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
สำนักพระราชวัง
16 ตุลาคม พุทธศักราช 2550

แหล่งที่มา