แถลงการณ์สำนักพระราชวัง ฉบับที่ 26 (6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550)

จากวิกิข่าว, แหล่งข่าวเสรีที่คุณร่วมเขียนได้

6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550 

สำนักพระราชวังออกแถลงการณ์ฉบับที่ 26 ความว่า

ตามที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินมาประทับแรม ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลศิริราช ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 13 ตุลาคม พุทธศักราช 2550 เพื่อทรงรักษาพระอาการพระวรกายด้านขวาอ่อนแรง เนื่องจากภาวะขาดพระโลหิตไปเลี้ยงพระสมองด้านซ้ายชั่วคราว และเพื่อทรงรักษาพระอาการเจ็บบั้นพระองค์ด้านขวา ซึ่งเกิดจากติ่งถุงเนื้อเยื่อของพระอันตะ (ลำไส้ใหญ่) อักเสบ ซึ่งสำนักพระราชวังได้แถลงการณ์ให้ทราบมาโดยตลอดแล้วนั้น

บัดนี้ คณะแพทย์ผู้ถวายการรักษาได้รายงานว่า การถวายการรักษาด้วยพระโอสถและการที่ทรงบริหารพระวรกาย ทำให้พระวรกายด้านขวาที่อ่อนแรงมีพระกำลังแข็งแรงขึ้นเป็นลำดับจนพระดำเนินโดยไม่ต้องใช้เครื่องช่วยพยุงได้ในระยะสั้นๆ อาการอักเสบของพระอันตะหายเป็นปกติ สามารถที่จะเสด็จพระราชดำเนินออกจากโรงพยาบาลศิริราชกลับไปประทับที่พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน พระราชวังดุสิต ได้ในวันพุธที่ 7 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2550 ในการนี้ คณะแพทย์ฯ ได้ขอพระราชทานให้ทรงบริหารพระวรกายต่อไปอีกสักระยะหนึ่งจนกว่าพระกล้ามเนื้อจะแข็งแรงเต็มที่

อนึ่ง ในระหว่างที่ทรงพระประชวรปรากฏว่ามีพระบรมวงศานุวงศ์ พระประมุข พระราชวงศ์ต่างประเทศ คณะทูตานุทูต และผู้แทนฝ่ายกงสุล ชาวต่างประเทศ ทั้งที่มีถิ่นพำนักในประเทศไทย ทั้งที่เดินทางมาท่องเที่ยว นักบวชศาสนาต่างๆ ตลอดจนข้าราชการพลเรือน ตำรวจ ทหาร และประชาชนทุกหมู่เหล่าทั้งในประเทศและต่างประเทศได้แสดงความห่วงใยในพระอาการประชวร ได้ลงพระนาม และลงนามถวายพระพรให้ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ว รวมทั้งได้เฝ้าติดตามข่าวพระอาการประชวรอยู่ ณ โรงพยาบาลศิริราชอย่างใกล้ชิด ซึ่งความทราบฝ่าละอองธุลีพระบาทแล้ว ทรงชื่นชมในความปรารถนาดี ทำให้พระอาการดีขึ้นอย่างรวดเร็ว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เชิญพระราชกระแสขอบพระทัย และทรงขอบใจมาแจ้งให้ทราบทั่วกัน

สำนักพระราชวังจะได้ยุติการออกแถลงการณ์เพียงฉบับนี้
จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
สำนักพระราชวัง
6 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2550

แหล่งที่มา