ข้ามไปเนื้อหา

แถลงการณ์สำนักพระราชวัง ฉบับที่ 25 (6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550)

จากวิกิข่าว, แหล่งข่าวเสรีที่คุณร่วมเขียนได้

6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550 

18.15 น. - สำนักพระราชวังออกแถลงการณ์ฉบับที่ 25 ความว่า

วันนี้ คณะแพทย์ผู้ถวายการรักษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้รายงานว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงบริหารพระวรกาย พละกำลังพระวรกายแข็งแรงขึ้น และทรงพระดำเนินโดยไม่ต้องใช้เครื่องช่วยพยุงในระยะใกล้ได้ เสวยพระกระยาหารได้เป็นปกติ

จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
สำนักพระราชวัง
6 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2550

แหล่งที่มา