ข้ามไปเนื้อหา

แถลงการณ์สำนักพระราชวัง ฉบับที่ 21 (2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550)

จากวิกิข่าว, แหล่งข่าวเสรีที่คุณร่วมเขียนได้

2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550 

สำนักพระราชวังออกแถลงการณ์ฉบับที่ 21 ความว่า

คณะแพทย์ผู้ถวายการรักษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้รายงานว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงบริหารพระวรกายเพื่อเพิ่มพละกำลัง เสวยพระกายาหารได้ดี และบรรทมได้ดี จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
สำนักพระราชวัง
2 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2550

แหล่งที่มา