ข้ามไปเนื้อหา

แถลงการณ์สำนักพระราชวัง ฉบับที่ 1 (14 ตุลาคม พ.ศ. 2550)

จากวิกิข่าว, แหล่งข่าวเสรีที่คุณร่วมเขียนได้

14 ตุลาคม พ.ศ. 2550 

13 ต.ค. 2550 เวลาค่ำ - สำนักพระราชวัง ออกแถลงการณ์ฉบับที่ 1 ความว่า

เวลาเช้าวันที่ 13 ตุลาคม 2550 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงมีพระอาการพระวรกายด้านขวาอ่อนแรง แพทย์ประจำพระองค์จึงได้กราบบังคมทูลเชิญเสด็จพระราชดำเนินจากพระตำหนักจิตรลดารโหฐาน พระราชวังดุสิต ไปยังโรงพยาบาลศิริราช เพื่อถวายตรวจพระสมองด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์และคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า พบว่ามีผิวพระสมองด้านซ้ายขาดเลือดเล็กน้อย คณะแพทย์จึงขอพระราชทานให้ประทับที่โรงพยาบาล เพื่อถวายพระโอสถรักษาและสังเกตพระอาการ หลังจากถวายการรักษาประมาณ 8 ชั่วโมง ปรากฏว่าพระอาการอ่อนแรงของพระเพลา (ขา) ดีขึ้น

จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
สำนักพระราชวัง
13 ตุลาคม พุทธศักราช 2550

แหล่งที่มา