แถลงการณ์สำนักพระราชวัง ฉบับที่ 19 (31 ตุลาคม พ.ศ. 2550)

จากวิกิข่าว, แหล่งข่าวเสรีที่คุณร่วมเขียนได้
Jump to navigation Jump to search

31 ตุลาคม พ.ศ. 2550 

สำนักพระราชวังออกแถลงการณ์ฉบับที่ 19 ความว่า

วันนี้ คณะแพทย์ผู้ถวายการรักษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้รายงานว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเปลี่ยนพระราชอิริยาบถได้ดี ตามพระราชประสงค์ ทรงพระดำเนินโดยใช้เครื่องพยุงได้ไกลขึ้น และเสวยพระกระยาหารได้ดี

จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
สำนักพระราชวัง
31 ตุลาคม พุทธศักราช 2550

แหล่งที่มา