ข้ามไปเนื้อหา

แถลงการณ์สำนักพระราชวัง ฉบับที่ 18 (30 ตุลาคม พ.ศ. 2550)

จากวิกิข่าว, แหล่งข่าวเสรีที่คุณร่วมเขียนได้

30 ตุลาคม พ.ศ. 2550 

18.27 น. - สำนักพระราชวังออกแถลงการณ์ฉบับที่ 18 ความว่า

วันนี้ คณะแพทย์ผู้ถวายการรักษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้รายงานว่า ในการตรวจพระโลหิต เพื่อติดตามเกี่ยวกับการอักเสบของพระอันตะ (ลำไส้ใหญ่) แสดงว่า พระอันตะ (ลำไส้ใหญ่) หายจากการอักเสบเป็นปกติดี และผลการตรวจพระโลหิตทางชีวเคมี อยู่ในเกณฑ์ปกติ พระอาการทั่วไปดี

จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
สำนักพระราชวัง
30 ตุลาคม พุทธศักราช 2550

แหล่งที่มา