แถลงการณ์สำนักพระราชวัง ฉบับที่ 17 (29 ตุลาคม พ.ศ. 2550)

จากวิกิข่าว, แหล่งข่าวเสรีที่คุณร่วมเขียนได้
Jump to navigation Jump to search

29 ตุลาคม พ.ศ. 2550 

สำนักพระราชวังออกแถลงการณ์ฉบับที่ 17 ความว่า

วันนี้ คณะแพทย์ผู้ถวายการรักษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้ถวายตรวจทดสอบกำลังพระกล้ามเนื้อพระวรกาย กล่าวคือ พระกร (แขน) พระเพลา (ขา) และพระบาท ปรากฏว่า ทรงมีพระกำลังมากขึ้นอีก มีผลให้ทรงยืนโดยไม่ต้องใช้เครื่องช่วยพยุงได้เป็นบางช่วง และทรงบริหารพระวรกายได้นานขึ้น

จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
สำนักพระราชวัง
29 ตุลาคม พุทธศักราช 2550

แหล่งที่มา