ข้ามไปเนื้อหา

แถลงการณ์สำนักพระราชวัง ฉบับที่ 17 (29 ตุลาคม พ.ศ. 2550)

จากวิกิข่าว, แหล่งข่าวเสรีที่คุณร่วมเขียนได้

29 ตุลาคม พ.ศ. 2550 

สำนักพระราชวังออกแถลงการณ์ฉบับที่ 17 ความว่า

วันนี้ คณะแพทย์ผู้ถวายการรักษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้ถวายตรวจทดสอบกำลังพระกล้ามเนื้อพระวรกาย กล่าวคือ พระกร (แขน) พระเพลา (ขา) และพระบาท ปรากฏว่า ทรงมีพระกำลังมากขึ้นอีก มีผลให้ทรงยืนโดยไม่ต้องใช้เครื่องช่วยพยุงได้เป็นบางช่วง และทรงบริหารพระวรกายได้นานขึ้น

จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
สำนักพระราชวัง
29 ตุลาคม พุทธศักราช 2550

แหล่งที่มา