ข้ามไปเนื้อหา

แถลงการณ์สำนักพระราชวัง ฉบับที่ 15 (27 ตุลาคม พ.ศ. 2550)

จากวิกิข่าว, แหล่งข่าวเสรีที่คุณร่วมเขียนได้

27 ตุลาคม พ.ศ. 2550 

17.35 น. - สำนักพระราชวังออกแถลงการณ์ฉบับที่ 15 ความว่า

วันนี้ คณะแพทย์ผู้ถวายการรักษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รายงานว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระดำเนินได้เป็นระยะเวลานานขึ้น โดยใช้เครื่องช่วยพยุง พระอาการทั่วไปดี

จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
สำนักพระราชวัง
27 ตุลาคม พุทธศักราช 2550

แหล่งที่มา