ข้ามไปเนื้อหา

แถลงการณ์สำนักพระราชวัง ฉบับที่ 14 (26 ตุลาคม พ.ศ. 2550)

จากวิกิข่าว, แหล่งข่าวเสรีที่คุณร่วมเขียนได้

26 ตุลาคม พ.ศ. 2550 

สำนักพระราชวังออกแถลงการณ์ฉบับที่ 14 ความว่า

คณะแพทย์ผู้ถวายการรักษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้รายงานว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงบริหารพระวรกายได้มากขึ้น เสวยพระกระยาหารได้ดี จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
สำนักพระราชวัง
26 ตุลาคม พุทธศักราช 2550

แหล่งที่มา