แถลงการณ์สำนักพระราชวัง ฉบับที่ 13 (25 ตุลาคม พ.ศ. 2550)

จากวิกิข่าว, แหล่งข่าวเสรีที่คุณร่วมเขียนได้
Jump to navigation Jump to search

25 ตุลาคม พ.ศ. 2550 

สำนักพระราชวังออกแถลงการณ์ฉบับที่ 13 ความว่า

วันนี้คณะแพทย์ผู้ถวายการรักษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้รายงานว่า เพราะอาการทั่วไปดีขึ้น คณะแพทย์ได้ขอพระราชทาน ให้ทรงบริหารพระวรกายมากขึ้น พระอาการเจ็บบริเวณเหนือบั้นพระองค์ด้านขวา บรรเทาลงมาก

จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
สำนักพระราชวัง
25 ตุลาคม พุทธศักราช 2550

แหล่งที่มา