ข้ามไปเนื้อหา

แถลงการณ์สำนักพระราชวัง ฉบับที่ 12 (24 ตุลาคม พ.ศ. 2550)

จากวิกิข่าว, แหล่งข่าวเสรีที่คุณร่วมเขียนได้

24 ตุลาคม พ.ศ. 2550 

สำนักพระราชวังออกแถลงการณ์ฉบับที่ 12 ความว่า

วันนี้ คณะแพทย์ผู้ถวายการรักษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้รายงานผลของการตรวจพระโลหิตว่า การอักเสบของพระอันตะ (ลำไส้ใหญ่) ทุเลาลงอีก คณะแพทย์จึงขอพระราชทานให้เสวยพระกระยาหารได้หลากหลายชนิดขึ้น พระอาการทั่วไปดี

จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
สำนักพระราชวัง
24 ตุลาคม พุทธศักราช 2550

แหล่งที่มา