ข้ามไปเนื้อหา

แถลงการณ์สำนักพระราชวัง ฉบับที่ 11 (23 ตุลาคม พ.ศ. 2550)

จากวิกิข่าว, แหล่งข่าวเสรีที่คุณร่วมเขียนได้

23 ตุลาคม พ.ศ. 2550 

17.30 น - สำนักพระราชวังออกแถลงการณ์ฉบับที่ 11 ความว่า

วันนี้ คณะแพทย์ผู้ถวายการรักษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้รายงานพระอาการ ว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงบริหารพระวรกาย ทำให้พระกล้ามเนื้อที่พระเพลา (ขา) ข้างขวาแข็งแรงขึ้นอีก จนทรงพระดำเนินได้โดยใช้เครื่องช่วยพยุง พระอาการทั่วไปเป็นที่พอใจของคณะแพทย์ และเสวยพระกระยาหารได้มากขึ้น

จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
สำนักพระราชวัง
23 ตุลาคม พุทธศักราช 2550

แหล่งที่มา