เอกชนแห่ซื้อซอง ชิงประมูลสร้างรถไฟฟ้าสายสีแดง

จากวิกิข่าว, แหล่งข่าวเสรีที่คุณร่วมเขียนได้
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

13 ตุลาคม พ.ศ. 2550 

13 ต.ค. 2550 - ตามที่ การรถไฟแห่งประเทศไทย (ร.ฟ.ท.) จะมีการดำเนินการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีแดงช่วงบางซื่อ-ตลิ่งชัน และได้มีการประกาศขายซองประกวดราคาระหว่างวันที่ 3-12 ตุลาคมที่ผ่านมานั้น ปรากฏว่ามีเอกชนสนใจมาซื้อซองจำนวนทั้งสิ้น 10 ราย ประกอบด้วย

  • บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน)
  • บริษัท ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)
  • บริษัท ซิโน-ไทยเอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)
  • บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)
  • บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น (มหาชน) จำกัด
  • บริษัท แอสคอน คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)
  • บริษัท เนาวรัตน์พัฒนาการ จำกัด (มหาชน)
  • บริษัท รวมนครก่อสร้าง (ประเทศไทย) จำกัด
  • บริษัท เอ.เอส.แอสโซซิเอท เอนยิเนียริ่ง (1964) จำกัด
  • RUSSIAN-EMC TECH COOPERATION, Joint Venture

ทั้งนี้ ร.ฟ.ท. ได้กำหนดรับซองประกวดราคาโครงการระบบรถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดง (ช่วงบางซื่อ-ตลิ่งชัน) ในวันที่ 13 ธันวาคมนี้ โดย ร.ฟ.ท.จะประกาศความคืบหน้าของขั้นตอนการดำเนินการต่อไป

สำหรับโครงการระบบรถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดง (ช่วงบางซื่อ-ตลิ่งชัน) มีจำนวนสถานีทั้งหมด 3 สถานี ได้แก่ สถานีบางซ่อน, บางบำหรุ และตลิ่งชัน ระยะทาง 15 กิโลเมตร ร.ฟ.ท. คาดการณ์ว่าเมื่อเดินรถระบบรถไฟฟ้าสามารถรองรับปริมาณผู้โดยสารจากตลิ่งชันสู่บางซื่อที่คาดว่าจะมีไม่น้อยกว่า 35,000 คน/วัน ในปีที่เปิดดำเนินการ และเมื่อขยายโครงการไปถึงจังหวัดนครปฐมจะสามารถรองรับปริมาณผู้โดยสารที่คาดว่าจะมีประมาณ 65,000 คน/วัน

แหล่งที่มา