เด็กไทยคว้ารางวัลประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์นานาชาติ ISEF 2009

จากวิกิข่าว, แหล่งข่าวเสรีที่คุณร่วมเขียนได้

15 พฤษภาคม พ.ศ. 2552 

จากการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติที่เมืองเรโน มลรัฐเนวาดา ประเทศไทยส่งโครงงานเข้าประกวดจำนวน 5 โครงงาน แบ่งเป็นประเภททีม 2 โครงงาน และ ประเภทบุคคล 3 โครงงาน ได้รหัสโครงงานที่เข้าประกวดคือ AS311T PH050 ส่งประกวดโดยสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ และ CS034 ME078 EM326T ส่งประกวดโดยศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) ผลประกวดปรากฏว่ามีโครงงานจากประเทศไทยได้รับรางวัลระดับนานาชาติสองรางวัลคือ


การพัฒนาชุดตรวจสอบยาต้านไวรัส HIV โดยใช้เทคนิค Immunochuomatographic Strip Test (ME078)

โดย นายจักรกฤษณ์ ใจดี โรงเรียนแม่พริกวิทยา จ.ลำปาง

ได้รับรางวัล Special Awards อันดับที่ 3 จาก American Association for Clinical Chemistry

สำหรับโครงงานยอดเยี่ยมในการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์สาขาเคมีในการวินิจฉัยโรคและบำบัดรักษาผู้ป่วย


และ


หนังเทียมจากการพัฒนาเซลลูโลสเจล (EM326T)

โดย เด็กชายพรวสุ พงศ์ธีระวรรณ เด็กหญิงอารดา สังขนิตย์ และ นางสาวธัญพิชชา พงศ์ชัยไพบูลย์ โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา จ.สุราษฎร์ธานี

ได้รับรางวัล Grand Awards อันดับที่ 4 ประเภททีม


ทีมผู้แทนประเทศไทยกำลังอยู่ระหว่างการเดินทางกลับประเทศไทย และจะได้มีรายงานการสัมภาษณ์ต่อไป

แหล่งที่มา