เคทีบี ทำแหวนเพชรฉลอง 80 พรรษา ให้ผ่อนนาน 48 เดือน

จากวิกิข่าว, แหล่งข่าวเสรีที่คุณร่วมเขียนได้
Jump to navigation Jump to search

30 ตุลาคม พ.ศ. 2550 

นายภิญญาวัฒน์ จันทรกานตานนท์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เคทีบี ลิสซิ่ง จำกัด เปิดเผยว่า ระหว่างวันที่ 29 ตุลาคม ถึง 2 พฤศจิกายน นี้ บริษัทได้นำสินค้ามาออกบูธและให้บริการผ่อนชำระในเงื่อนไจพิเศษ สูงสุดถึงร้อยละ 30 เพื่อฉลองครบรอบ 2 ปี

ทั้งนี้บริษัทได้จัดทำแหวนสัญลักษณ์ 80 พรรษาขึ้นเป็นกรณีพิเศษ โดยสั่งผลิตจากร้านจูบิลี่ เพื่อเคทีบี ลิสซิ่งโดยเฉพาะ เนื่องในวโรกาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมพรรษา 80 พรรษา พร้อมทั้งให้ผู้ซื้อสามารถผ่อนชำระได้นานขึ้นจากเดิม 18 เดือน เป็น 48 เดือน โดยรายได้ส่วนหนึ่งจากการจำหน่ายแหวนจะร่วมสมทบทุนเข้ามูลนิธิชัยพัฒนา

เนื่องจากในปัจจุบันเกิดภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว ทำให้ยอดคงค้างสินเชื่อรวมของบริษัททำได้เพียง 7,000 ล้านบาท ไม่ถึงเป้าที่ตั้งเอาไว้ 11,700 ล้านบาท และคาดว่าภายในสิ้นปีบริษัทจะทำได้ 10,000 ล้านบาทเท่านั้น

หลังจากบริษัทก่อตั้งมา 2 ปีแล้ว ปีนี้บริษัทใกล้ถึงจุดคุ้มทุน และจะเริ่มมีกำไร และควาดมว่าจะมีกำไรใกล้เคียง 20 ล้านบาท จากปีก่อนที่ขาดถึง 16 ล้านบาท

แหล่งที่มา