ข้ามไปเนื้อหา

หมวดหมู่:การศึกษาและวิชาการ

จากวิกิข่าว, แหล่งข่าวเสรีที่คุณร่วมเขียนได้


ทุนเรียน Junior MBA จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรียนฟรี MBA 1 เดือน

โดย คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ ชมรมนิสิตเก่า MBA จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สำหรับนิสิต นักศึกษา ชั้นปีสุดท้าย ระดับปริญญาตรี ที่จบการศึกษาในปีนี้ เปิดกว้างสำหรับทุกสถาบันการศึกษา

1. ทฤษฎีแน่น พบกับคณาจารย์ที่เชี่ยวชาญในการสอน MBA รายวิชาต่างๆ และทีมศิษย์เก่า ที่ประสบความสำเร็จในธุรกิจด้านต่างๆ รวมวิทยากรและทีมจัดงานกว่า 40 ท่าน

2. กิจกรรมเยี่ยม มีกิจกรรมบันเทิงเป็นระยะ เพื่อเกิดสังคม Junior MBA ที่เป็นปึกแผ่น มีการแนะนำรุ่นพี่ในปีก่อนๆ นิสิตโครงการ Regular MBA, Young

Executive MBA และ Executive MBA มีการเล่นเกมส์ธุรกิจเพื่อให้เห็นภาพการทำธุรกิจ มีตัวอย่างกรณีศึกษา ใช้ประยุกต์ได้กับชีวิตจริง มีทัศนศึกษา เพิ่มพูนประสบการณ์หน้างานจริง

3. จบหลักสูตรได้รับประกาศนียบัตร นิสิตที่ผ่านการสอบคัดเลือกข้อเขียน สอบสัมภาษณ์ เข้าเรียน ไม่น้อยกว่า 80% ของคาบการอบรมทั้งหมด จะได้รับประกาศนียบัตร จากคณบดี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


โครงการนี้ไม่ควรพลาด รับปริญญาตรี(ที่กำลังจะจบ)ไม่จำกัดสาขา

รับสมัครผ่านระบบออนไลน์ www.mbachulaclub.com เลือกหัวข้อทางซ้ายมือ "ทำข้อสอบ" จะเป็นการสอบข้อเขียน เพื่อรอสอบสัมภาษณ์ ปีนี้เปิดรับ 70 ทุน รับสมัคร 1-22 มีนาคม นี้ เปิดอบรมตลอดเดือนเมษายน รีบสมัครด่วน! จำนวนจำกัด


อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.mbachulaclub.com เลือกหัวข้อทางซ้ายมือ "คำถามที่พบบ่อย"บทความในหมวดหมู่ "การศึกษาและวิชาการ"

หมวดหมู่นี้มีอยู่เพียงหน้าต่อไปนี้