สหพัฒน์ประกาศ มาม่าซองละ 5 บาท ถึงสิ้นปี

จากวิกิข่าว, แหล่งข่าวเสรีที่คุณร่วมเขียนได้

10 ตุลาคม พ.ศ. 2550 

นายบุญชัย โชควัฒนา ประธานกรรมการบริหาร บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) กล่าวถึงการปรับขึ้นราคาบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปมาม่าว่า ขณะนี้เป็นแค่แนวคิด ยังไม่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท แต่ยอมรับต้นทุนการผลิตมาม่าปรับขึ้นมากกว่าร้อยละ 60 ไปแล้ว

อย่างไรก็ตาม ยืนยันว่าภายในปีนี้ เรายังไม่มีการปรับราคาสินค้าทุกชนิดของเครือสหพัฒน์ฯ แม้ว่าต้นทุนวัตถุดิบจะขยับขึ้นก็ตาม โดยบริษัทจะลดต้นทุนด้านอื่นแทน เพราะไม่ต้องการซ้ำเติมประชาชน

ส่วนปีหน้าจะมีการปรับขึ้นราคาหรือไม่ต้องรอดูว่าวัตถุดิบจะขยับขึ้นมากน้อยเพียงใด ซึ่งสหพัฒน์ฯ ยืนยันว่าจะเป็นรายสุดท้ายที่ปรับขึ้นราคาสินค้าและพร้อมให้ความร่วมมือในการตรึงราคาสินค้ากับกระทรวงพาณิชย์

แหล่งที่มา