ศาลปกครองยกคำร้องคัดค้านการขึ้นค่าโดยสาร

จากวิกิข่าว, แหล่งข่าวเสรีที่คุณร่วมเขียนได้

17 ตุลาคม พ.ศ. 2550 

ศาลปกครองกลางมีคำสั่งยกคำร้องขอคุ้มครองชั่วคราวให้ระงับการขึ้นค่ารถโดยสารสาธารณะ กรณีที่นายบุญชัย รุ่งเรืองไพศาลสุข ประธานเครือข่ายคัดค้านการขึ้นค่ารถโดยสารสาธารณะ ยื่นฟ้องคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลางและรัฐมนตรีว่าการกระทรววงคมนาคม ที่มีมติให้ขึ้นค่ารถโดยสารสาธารณะ รถ ขสมก. รถร่วม ขสมก. รถ บขส. และรถร่วม บขส. โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งขอให้ศาลเพิกถอนมติดังกล่าว

ทั้งนี้ ศาลพิเคราะห์แล้ว เห็นว่า หากศาลมีคำสั่งให้ทุเลาการบังคับใช้คำสั่งขึ้นค่ารถโดยสาร ทั้งที่น้ำมันยังมีราคาที่สูงขึ้น จะมีผลกระทบต่อคุณภาพการให้บริการเดินรถแก่ประชาชน หรือไม่อาจให้บริการได้เช่นเดิม อันเป็นอุปสรรคแก่การบริหารงานของรัฐ และการบริการสาธารณะ เมื่อมีคำสั่งทุเลาการบังคับใช้จะเป็นอุปสรรคแก่การบริหารงานของรัฐและการบริการสาธารณะ จึงต้องพิจารณาต่อไปว่า การให้คำสั่งทางปกครองจะทำให้เกิดความเสียหายร้ายแรงยากแก่การเยียวยาภายหลังหรือไม่ จึงมีคำสั่งยกคำขอทุเลาให้บังคับใช้การขึ้นค่ารถโดยสารสาธารณะ เพื่อพิจารณาว่ามติการขึ้นค่ารถโดยสารดังกล่าวชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ และจะสามารถเพิกถอนมตินี้ได้หรือไม่ เห็นว่าเป็นเนื้อหาของคดีที่ศาลปกครองจะต้องพิจารณาจากพยานและหลักฐานที่เกี่ยวข้องต่อไป

(คัดลอกจากเว็บไซต์มติชน)

แหล่งที่มา