วิกิข่าว:หนังสือรับรอง

จากวิกิข่าว, แหล่งข่าวเสรีที่คุณร่วมเขียนได้

วิกิข่าวเปิดให้ผู้ใช้งานสามารถรับการรับรองอย่างเป็นทางการจากชุมชนในรูปแบบของหนังสือรับรอง กรุณาดูรายละเอียดและขั้นตอนได้ที่นโยบายการแต่งตั้ง

ถ้าคุณเป็น ผู้ใช้วิกิข่าว และมีภารกิจที่ต้องการจะทำอยู่ในใจแล้ว คุณอาจจะทำการร้องขอหนังสือรับรอง

ถ้าคุณต้องการ ยืนยันหนังสือรับรอง ของผู้สื่อข่าววิกิข่าว กรุณาดูที่หน้ายืนยันหนังสือรับรอง