วิกิข่าว:นโยบายการลบ

จากวิกิข่าว, แหล่งข่าวเสรีที่คุณร่วมเขียนได้
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

นโยบายการลบของวิกิข่าว เป็นนโยบายสำหรับใช้พิจารณาว่า หน้าใดที่มีเนื้อหาไม่เข้าข่ายเงื่อนไขของการเป็นสารานุกรม จะถูกลบออกจากวิกิข่าว

การลบบทความหนึ่งๆ ในวิกิตำรา เนื้อหาในรุ่นปัจจุบันและรุ่นก่อนทั้งหมดของบทความนั้นก็จะถูกลบออกด้วย ไม่เหมือนกับการทำหน้าว่าง ซึ่งจะยังสามารถเรียกเนื้อหาคืนกลับมาโดยผู้ใช้คนใดก็ได้ การลบนั้นจะกระทำได้โดยผู้ดูแลระบบเท่านั้น ผู้ดูแลระบบสามารถลบหน้าต่างๆ และเรียกคืนหลังจากการลบไปแล้วได้ ซึ่งจะถูกบันทึกไว้ในปูมการลบ

ถ้าบทความได้ถูกเขียนขึ้น โดยมีเนื้อหาลักษณะตามข้อใดข้อหนึ่งด้านล่างนี้ จะทำให้มีการแจ้งลบหรือถูกลบ โดยมีนโยบายทั่วไปดังนี้

 1. บทความไม่มีเนื้อหา ไร้สาระ ทดลองเขียน/เขียนเล่น หรือมีเพียงชื่อบทความ
 2. บทความที่ไม่เกี่ยวข้องกับวิกิข่าว หรือขัดกับนโยบายของวิกิตำราด้านใดด้านหนึ่ง
 3. บทความก่อกวน
 4. บทความที่มีเนื้อหาเจตนาโฆษณา
 5. บทความที่เนื้อหาไม่เกี่ยวข้องกับชื่อบทความ
 6. บทความรวมรายชื่อเว็บไซต์และไม่มีเนื้อหาอื่นเพิ่ม
 7. บทความที่ละเมิดลิขสิทธิ์ และไม่มีการแก้ไขภายใน 7 วัน
 8. บทความที่ไม่ได้เป็นภาษาไทย
 9. บทความที่ไม่เข้าข่ายเงื่อนไขนับว่าเป็นสารานุกรม
 10. บทความที่ไม่อาจหาแหล่งอ้างอิงที่เหมาะสมได้
 11. ภาพที่ไม่ได้ใช้ ไม่ได้ระบุแหล่งที่มาหรือละเมิดลิขสิทธิ์

โดยเนื้อหาดังกล่าวด้านบน สามารถแก้ไขได้โดยการเขียนอธิบายเพิ่มเติม

การแจ้งลบ

สามารถทำการแจ้งลบได้ไม่ว่าในหน้าบทความ ภาพ แม่แบบ หมวดหมู่ หรือหน้าอื่นๆ ด้วยการใส่คำว่า

{{ลบ|สาเหตุที่แจ้งลบ}}

ไว้ที่ส่วนหัวของหน้านั้น โดยคงเนื้อหาเดิมไว้ เพื่อให้ผู้ดูแลระบบพิจารณาลบหน้าดังกล่าว