ข้ามไปเนื้อหา

วิกิข่าว:ข่าวด่วน

จากวิกิข่าว, แหล่งข่าวเสรีที่คุณร่วมเขียนได้

11 พฤษภาคม 2552 - * พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ณ พลับพลา ท้องสนามหลวง ซึ่งนายจรัญธาดา กรรณสูต ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทำหน้าที่เป็นพระยาแรกนา ได้ยาตราพร้อมกับเทพีออกจากโรงพิธีพราหมณ์ มีราชบัณฑิตและพราหมณ์นำผ่านพลับพลาหน้าที่ประทับพระยาแรกนาเข้าเฝ้าทูลละอองถวายบังคม และไปยังลานแรกนาพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ การเสี่ยงทายปีนี้พระโคกินงา-หญ้า ทำนาย พระโคกินงา พยากรณ์ว่า ผลาหาร ภักษาหาร จะอุดมสมบูรณ์ดี กินหญ้า พยากรณ์ว่า น้ำท่าจะบริบูรณ์พอควร พร้อมด้วยธัญญาหาร ผลาหาร ภักษาหาร มังสาหาร อุดมสมบูรณ์ดี การเสี่ยงผ้านุ่ง 5 คืบ ปีนี้ พยากรณ์ว่า น้ำสำหรับปีนี้จะมีปริมาณพอดี ข้าวกล้าในนาจะได้ผลบริบูรณ์ ผลาหาร มังสาหาร จะอุดมสมบูรณ์ดี [1]