ข้ามไปเนื้อหา

วิกิข่าวภาษาไทยเริ่มขึ้นแล้ว

จากวิกิข่าว, แหล่งข่าวเสรีที่คุณร่วมเขียนได้
บทความนี้กล่าวถึงมูลนิธิวิกิมีเดียหรือโครงการของมูลนิธิ โปรดทราบด้วยว่า วิกิข่าวเป็นหนึ่งในโครงการของมูลนิธิวิกิมีเดีย

13 ธันวาคม พ.ศ. 2548 

นับจากเริ่มคำขอเปิดวิกิข่าวในภาคภาษาไทยครั้งแรกโดยชาววิกิพีเดียภาษาไทยนาม Watcharakorn เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2548 (ค.ศ. 2005) และได้รับการลงชื่อสนับสนุนจากชาววิกิพีเดียไทยคนอื่น ๆ เพิ่มขึ้น รวมเป็นเวลากว่า 7 เดือน ในที่สุดการรอคอยอันยาวนานก็สิ้นสุดลง เมื่อชาววิกิพีเดียไทยได้รับการตอบรับจากทีมพัฒนาในวันที่ 9 ธันวาคม เพื่อให้เริ่มต้นเตรียมการสำหรับการเปิดวิกิข่าวในภาคภาษาไทย

ด้วยความร่วมมือกันแปลองค์ประกอบเบื้องต้นสำหรับเว็บไซต์วิกิข่าวให้เป็นภาษาไทย ทำให้ใช้เวลาไม่นานนัก วิกิข่าวภาษาไทยจึงถือกำเนิดขึ้นอย่างเป็นทางการในวันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2548 เช่นเดียวกับวิกิข่าวภาษาอาหรับ ซึ่งได้ถือกำเนิดขึ้นในวันเดียวกัน นับเป็นภาษาลำดับที่ 17 และ 18 ของวิกิข่าวทั้งหมดในปัจจุบัน

แหล่งที่มา

วิกิข่าว
วิกิข่าว
บทความนี้เป็นรายงานต้นฉบับ ซึ่งเริ่มต้นเขียนขึ้นโดยชาววิกิข่าว ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่หน้าอภิปราย