พาณิชย์เผยตัวเลขส่งออกเดือนกันยายนโตร้อยละ 10.4

จากวิกิข่าว, แหล่งข่าวเสรีที่คุณร่วมเขียนได้

22 ตุลาคม พ.ศ. 2550 

นายเกริกไกร จีระแพทย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวถึงตัวเลขส่งออกเดือนกันยายนและ 9 เดือนแรกปีนี้ (มกราคม-กันยายน) ว่าเดือนกันยายน ไทยส่งออกคิดเป็นมูลค่า 13,276.9 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมาร้อยละ 10.4

ขณะที่ 9 เดือนแรกส่งออกได้ 110,597.9 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นร้อยละ 16.1 โดยการส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมขยายตัวร้อยละ 17.6

ส่วนสินค้าเกษตรอุตสาหกรรมการเกษตร และสินค้าอื่น ๆ ชะลอตัวลงร้อยละ 2.3 และร้อยละ 6.3 ตามลำดับ

แหล่งที่มา