พาณิชย์คุมราคาหมูหน้าเขียง หลังยอมปรับราคาหมูหน้าฟาร์ม

จากวิกิข่าว, แหล่งข่าวเสรีที่คุณร่วมเขียนได้
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

26 ตุลาคม พ.ศ. 2550 

นายยรรยง พวงราช อธิบดีกรมการค้าภายใน ได้หารือกับนายสุรชัย สุทธิธรรม นายกสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ นายประวิทย์ อัศนธรรม นายกสมาคมผู้ค้าสุกรชำแหละไทย และตัวแทนผู้ประกอบการทั้งผู้เลี้ยงและผู้ขาย

โดยที่ประชุมยอมรับว่า หลังจากต้นทุนการเลี้ยงสุกรในฟาร์มสูงขึ้นต่อเนื่อง และอาจทำให้ฟาร์มเลี้ยงสุกรอยู่ไม่ได้ จึงเห็นชอบให้ปรับราคาหน้าฟาร์มอีก 3 บาทต่อกิโลกรัม จาก 41 เป็น 44 บาทต่อกิโลกรัม แต่กรมการค้าภายในได้ขอความร่วมมือให้โรงชำแหละ และผู้ค้าปลีกช่วยตรึงราคาขายปลีกเท่าเดิม

อย่างไรก็ตามสินค้าสุกรชำแหละ ยังเป็นสินค้าควบคุมที่กระทรวงพาณิชย์ดูแลรับผิดชอบ จึงสั่งให้คุมราคาขายปลีกหน้าเขียง ไม่ให้เกิน 90 บาทต่อกิโลกรัม

แหล่งที่มา