ข้ามไปเนื้อหา

พระราชทานกำลังใจ สมัคร-ครม. ตั้งใจทำงานให้สำเร็จ

จากวิกิข่าว, แหล่งข่าวเสรีที่คุณร่วมเขียนได้

22 กรกฎาคม พ.ศ. 2551 

ในหลวง’ พระราชทานพระราชดำรัส ขอบใจนายกรัฐมนตรีและรัฐบาล ที่ตั้งใจทำงานให้กิจการต่างๆ ก้าวหน้าด้วยดี และพระราชทานกำลังใจ ให้ทำงานได้สำเร็จเรียบร้อย ทรงขอให้ชาติบ้านเมืองไม่มีความวุ่นวาย มีแต่ความก้าวหน้าต่อไป

เมื่อเวลา ๑๗:๓๗ น. วันอังคารที่ ๒๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เสด็จฯ ลง ณ ศาลาเริง วังไกลกังวล อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ นายสมัคร สุนทรเวช นายกรัฐมนตรี นำคณะกรรมการจัดทำเข็มที่ระลึก เนื่องในวโรกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๕๐ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อม ถวายเงินรายได้จากการจำหน่ายเข็มดังกล่าว เพื่อทรงใช้สอยตามพระราชอัธยาศัย

โอกาสนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ พระราชทานกระแสพระราชดำรัส ความว่า “ขอขอบใจที่นายกรัฐมนตรี พาคณะกรรมการฯ ที่ได้นำเงินมาให้ ในโอกาสวันเกิด ซึ่งท่านก็อุตส่าห์มาถึงหัวหินด้วย เป็นการให้กำลังใจ และกำลังที่จะทำอะไรต่อไป ขอให้ท่านได้มีกำลังใจด้วย ที่จะทำงานทำการให้เรียบร้อย การที่ท่านมาคราวนี้ เป็นกำลังใจที่ดีสำหรับข้าพเจ้า และกำลังใจสำหรับคนอื่นด้วย ขอให้ท่านมีกำลังใจในงานการที่ทำ รวมทั้งรัฐบาล และนายกฯ ทำงานให้สำเร็จเรียบร้อย ก็ขอขอบใจท่านที่อุตส่าห์มา และขอบใจที่ท่านตั้งใจจะทำงาน เพื่อให้กิจการต่างๆ ก้าวหน้าด้วยดี ขอขอบใจท่านทั้งหลายที่ได้มา และขอให้ท่านได้มีผลสำเร็จในงานการอย่างดี เพื่อที่จะให้ผลของท่าน เป็นผลของส่วนรวมด้วย ให้ชาติบ้านเมืองก้าวหน้า ไม่มีความวุ่นวาย มีแต่ความก้าวหน้าต่อไป ก็ขอขอบใจท่านทั้งหลายที่ได้มา และก็ขอให้ท่านได้มีความสำเร็จในงานการทุกอย่าง ขอขอบใจ”

ทั้งนี้ เมื่อพระราชทานพระราชดำรัสแล้ว พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงแย้มพระสรวล (ยิ้ม) แก่คณะผู้เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ก่อนจะเสด็จพระราชดำเนินขึ้นพระตำหนักเปี่ยมสุข ยังความปลื้มปีติแก่คณะผู้เข้าเฝ้าฯ ทุกคนด้วย.

แหล่งที่มา