ผลกระทบน้ำท่วมนาข้าวเสียหายพันล้าน

จากวิกิข่าว, แหล่งข่าวเสรีที่คุณร่วมเขียนได้
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550 

นายอภิชาต จงสกุล เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจ การเกษตร (สศก.) เปิดเผยว่า สศก.ได้ประเมินมูลค่า ความเสียหายทางเศรษฐกิจของสินค้าเกษตรจากปัญหาภัยน้ำท่วมปี พ.ศ. 2550 ที่เกิดจากอิทธิพลของพายุไต้ฝุ่นเลกีมาที่พัดผ่านประเทศไทย ทำให้เกิดฝนตกหนักติดต่อ กันในบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ภาคเหนือ และภาคกลาง ทำให้เกิดปัญหาน้ำท่วมหนักส่งผลต่อพื้นที่ทางการเกษตรโดยเฉพาะนาข้าวซึ่งเป็นพื้นที่ลุ่มถูกน้ำท่วมขังสร้างความเสียหายต่อผลผลิตอย่างมาก

ทั้งนี้ พบว่ามีพื้นที่ประสบภัยน้ำท่วม 2,466,590 ไร่ จาก 28 จังหวัด ได้แก่ เชียงราย เชียงใหม่ พะเยา ลำพูน อุตรดิตถ์ พิษณุโลก สุโขทัย ตาก กำแพงเพชร พิจิตร นครสวรรค์ อุทัยธานี สิงห์บุรี ลพบุรี อ่างทอง พระนครศรีอยุธยา ขอนแก่น ชัยภูมิ หนองคาย มุกดาหาร ร้อยเอ็ด อำนาจเจริญ หนองบัวลำภู มหาสารคาม เลย อุบลราชธานี กาฬสินธุ์ และนครราชสีมา

ซึ่งมีพื้นที่ นาข้าวที่คาดว่าจะเสียหาย 1,422,774 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 58 ของพื้นที่ประสบภัยทั้งหมด ส่วนที่เหลือเป็นพืชไร่ ไม้ผล ไม้ยืนต้นและพืชอื่น

สำหรับมูลค่าความเสียหายที่เกิดขึ้นกับข้าวนาปี พบเนื้อที่เสียหายโดยสิ้นเชิง 490,030 ไร่ มีผลกระทบต่อผลผลิตข้าวเปลือกนาปีถึง 229,693 ตัน คิดเป็นมูลค่าความเสียหายไม่ต่ำกว่า 1,449 ล้านบาท แบ่งเป็น

  • ภาคเหนือมีพื้นที่นาข้าวเสียหาย 294,483 ไร่ จังหวัดที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดได้แก่ นครสวรรค์ พิษณุโลก พิจิตร และกำแพงเพชร
  • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเสียหาย 158,578 ไร่ อยู่ในจังหวัดร้อยเอ็ด กาฬสินธุ์ อุบลราชธานี
  • ภาคกลางเสียหาย 36,973 ไร่ ได้แก่ พระนครศรีอยุธยา นครปฐม สิงห์บุรี และลพบุรี

แหล่งที่มา