ปิยสวัสดิ์ยันไม่ลดเก็บเงินเข้ากองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง

จากวิกิข่าว, แหล่งข่าวเสรีที่คุณร่วมเขียนได้
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

29 ตุลาคม พ.ศ. 2550 

ดร.ปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ยืนยันว่า กระทรวงพลังงาน จะยังไม่ลดการจัดเก็บเงินเข้ากองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง ในทุกผลิตภัณฑ์ เพื่อตรึงราคาน้ำมันที่ผันผวนขณะนี้ แต่อาจจะลดการจัดเก็บเงินเข้ากองทุนน้ำมันฯ สำหรับไบโอดีเซลอีก 30 สตางค์ต่อลิตร เพื่อให้มีส่วนต่างจากน้ำมันดีเซลลิตรละ 1 บาท สร้างแรงจูงใจให้คนหันมาใช้ไบโอดีเซลมากขึ้น และกล่าวว่าราคาน้ำมันที่สูงขึ้นในขณะนี้ เป็นความผันผวนระยะสั้นที่เกิดจากความต้องการของตลาด ซึ่งถือเป็นเรื่องปกติ

ส่วนการแก้ปัญหาในระยะยาวคือ การสร้างแหล่งผลิตและพลังงานทดแทน เพื่อลดการพึ่งพาน้ำมัน อาทิ การต่ออายุสัมปทานปิโตรเลียมแหล่งบงกช ออกไป 10 ปี จนถึงปี พ.ศ. 2566 ให้แก่ บริษัทร่วมทุน 3 รายคือ

  • บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ.
  • บริษัท โททาล อีแอนด์พี ไทยแลนด์ และ
  • บริษัท บี จี เอเชีย แปซิฟิค พีทีอี

ซึ่งจะทำให้รัฐบาลมีรายได้จากค่าภาคหลวง ภาษีเงินได้ปิโตรเลียมและค่าตอบแทนในช่วง 10 ปีมากกว่า 40,000 ล้านบาท โดยจะทำให้แหล่งบงกชมีกำลังการผลิตก๊าซธรรมชาติเพิ่มอีก 600 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน จากเดิม 300 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน และยังทำให้เกิดการลงทุนอีก 450,000 ล้านบาท ซึ่งถือเป็นแนวทางแก้ปัญหาระยะยาวด้านพลังงานของประเทศมากกว่าแก้ปัญหาวันต่อวัน

ล่าสุดแก๊สโซฮอล์ที่มีสถานีบริการมากกว่า 800 แห่ง มีปริมาณการใช้เพิ่มขึ้นจากเดิม 3.1 ล้านลิตรต่อวัน เพิ่มเป็น 5.2 ล้านลิตรต่อวัน

แหล่งที่มา